Para facer calquera cousa, tes que pedir un permiso

A maioría das actuacións que realices na túa parcela ou edificación requiren dun título administrativo (licenza, comunicación previa, autorizacón autonómica...)

Antes de facer calquera cousa, infórmate no teu concello.

¿Tes terreos na zona de servidume de protección do dominio público marítimo?

Se os teus terreos se atopan na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, antes de realizar calquera actuación, diríxete ao Servizo de Urbanismo da túa provincia, alí informarante dos usos permitidos