Concellos adheridos

A APLU colabora con todos os Concellos de Galicia cóobxetivo común de velar pola utilización racional do solo conforme á normativa vixente en materia de urbanismo, ordenación do territorio e do litoral.poner enlace a concellos adheridos, donde se despligue cada concello con acceso restringido) a efectos de información y acceso a la fase de tramitación de cada expediente, listado de expedientes de ese concello etc.

Concellos adheridos Concellos en proceso de adhesión

Listado de concellos

Concello Provincia Planeamento Estado adhesión Data convenio
A BAÑA A Coruña PXOM 26/06/2003 Adherido 30/01/2009
A CAPELA A Coruña PXOM 18/05/2006 Adherido 10/02/2009
ARES A Coruña NSP 04/12/1978 Adherido 30/01/2009
ARZÚA A Coruña PXOM 06/10/2008 En proceso de adhesión 19/02/2009
MIÑO A Coruña PXOM 08/08/2002 Adherido 15/07/2011
A GUARDA Pontevedra PXOU 29/07/1993 Adherido  30/01/2009
BARRO Pontevedra PXOM 23/05/2003 Adherido 11/10/2013