Materiais Didácticos

Vídeo: A protección da costa: experiencias tras a modificación operada pola Lei 2/2013

D. Ángel Menéndez Rexach
Catedrático Dereito Administrativo. Universidade Autónoma de Madrid.

Vídeo: Sustentabilidade e crecemento

D. José María Ezquiaga Domínguez
Doutor arquitecto. Profesor da Universidade Politécnica de Madrid.

Vídeo: Auga e urbanismo: dispoñibilidade de recursos hídricos

D. César Tolosa Tribiño
Maxistrado do Tribunal Supremo.

Vídeo: Aspectos relevantes da Lei 39/2015 no ámbito das licenzas e a disciplina urbanística

D. Antonio Cano Murcia
Xefe da Área de Urbanismo do Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).

Vídeo: Procedemento administrativo e proceso contencioso-administrativo. Medidas cautelares. Eficacia das sentenzas contra a Administración

D. José María Baño León
Catedrático de Dereito Administrativo. Universidade Complutense de Madrid.

Vídeo: O papel das Axencias Urbanísticas

D. José Antonio Cerdeira Pérez
Director Xeral da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

D. Bartomeu Tugores Truyol
Director da Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca

Dª. Ana Batista García
Directora Executiva da Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias.

Vídeo: A loita contra os espazos de discrecionalidade administrativa

D. José Ramón Chaves
Maxistrado do Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Vídeo: É necesario repensar o noso modelo urbanístico?

D. Juan Alfonso Santamaría Pastor
Catedrático de Dereito Administrativo.

Vídeo: A superación da indisciplina urbanística: Problemas e retos aos que enfrontarse.

D. Gerardo Roger Fernández Fernández
Arquitecto, Urbanista e Técnico en Ordenación do Territorio.

D. Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Dereito Administrativo. Universidade Carlos III de Madrid.