Actividade Concello Tipoloxía edificación Clase de chan
Actividade 2015 A Coruña A CORUÑA Hosteleiro Rústico
Actividade 2014 Sarria SARRIA Residencial Núcleo rural
Actividade 2016 Santiago SANTIAGO DE COMPOSTELA Residencial Urbanizable
Actividade 2017 Betanzos BETANZOS Hosteleiro Urbanizable
Actividade 2015 Nigrán NIGRÁN Hosteleiro Rústico